Tĩnh Tâm Phục SInh 2023
Tĩnh Tâm Phục SInh 2023
Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa; Đàng Thánh giá; Nghe giảng & Sinh hoạt
Tĩnh tâm Phục sinh 2023
Tĩnh tâm Phục sinh 2023
Thánh lễ Tiệc ly và những công tác chuẩn bị cho kỳ Tĩnh tâm Phục sinh 2023 tại Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen.
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2022
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2022
Mừng trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Gia đình Liên Giáo Phận
Bischöfenbesuch 15.01.2022
Bischöfenbesuch 15.01.2022
Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Giám Mục Dr. Felix Genn và Đức Giám Mục Phụ Tá Dieter Geerlings đến Cộng đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück ngày 15.01.2022 - Hình ảnh của Nguyễn Thanh Sơn
Bischöfenbesuch 15.01.2022
Bischöfenbesuch 15.01.2022
Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Giám Mục Dr. Felix Genn và Đức Giám Mục Phụ Tá Dieter Geerlings đến Cộng đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück ngày 15.01.2022 - Hình ảnh của Thái Braun
Thánh Lễ Đầu Năm 2022
Thánh Lễ Đầu Năm 2022
Thánh Lễ Đầu Năm 01.01.2022 - Trung Tâm Hành Hương Bethen
Mừng Chúa Giáng Sinh 2021
Mừng Chúa Giáng Sinh 2021
Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 26.12.2021, TTMV Neuenkirchen
Hành Hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen
Hành Hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen
Ngày Hành Hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen 14.08.2021