Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Tại Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen 2019