Mừng Chúa Giáng Sinh 2021
Mừng Chúa Giáng Sinh 2021
Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 26.12.2021, TTMV Neuenkirchen
Hành Hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen
Hành Hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen
Ngày Hành Hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen 14.08.2021
Thánh Lễ Đầu Năm 2021
Thánh Lễ Đầu Năm 2021
Thánh lễ đầu năm mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho hoà bình thế giới lúc 14 giờ 00 ngày 01.01.2021 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Sầu bi Bethen, Cloppenburg.
Sei mir Licht auf meinem Weg - Firmung 2020
Sei mir Licht auf meinem Weg - Firmung 2020
13.12.2020 Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Neuenkirchen do Đức Giám mục Dieter Geerlings, Giám mục Phụ tá Giáo phận Münster chủ tế.
Điểm Hẹn Giêsu 21.03.2020
Điểm Hẹn Giêsu 21.03.2020
Lạy Chúa, xin cho lời chúng con nguyện, như hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan.
Münster: Thánh Lễ Mừng Xuân Canh Tý 2020
Münster: Thánh Lễ Mừng Xuân Canh Tý 2020
Thánh Lễ Mừng Xuân Canh Tý Tại Cộng Đoàn Thánh Mẫu Münster
01.01.2020 Thánh Lễ Đầu Năm
01.01.2020 Thánh Lễ Đầu Năm
01.01.2020 Thánh Lễ Đầu Năm Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen
25.12.2019 Lễ Giáng Sinh
25.12.2019 Lễ Giáng Sinh
Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Tại Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen 2019
2019 Mừng Ngân Khánh 25 Năm
2019 Mừng Ngân Khánh 25 Năm
Mừng Ngân Khánh 25 Năm Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Liên Giáo Phận Münster Và Osnabrück