Mừng trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Gia đình Liên Giáo Phận