Thánh lễ đầu năm mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho hoà bình thế giới lúc 14 giờ 00 ngày 01.01.2021 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Sầu bi Bethen, Cloppenburg.